Slovenský zväz crossmintonu

Address: Obrancov mieru 4686/3, 080 01 Prešov, Slovakia

President: Vladimír Pjecha

Contact person: Vladimír Pjecha
Mobile phone: +421 908 083 317
Email: sekretar@szcr.sk

Social media:
Website: www.szcr.sk